image image image image image
1 2 3 4 5
Statler is een online platform voor het maken, delen en onderhouden van het hotel budget, de forecast, en de financiële rapportage.

Duidelijke management informatie
Het geeft duidelijk en snel inzicht in de bedrijfsresultaten door het jaar heen, en levert de informatie die nodig is om de organisatie snel bij te kunnen sturen. Deze informatie is beschikbaar in de vorm van rapportages en grafische weergave van de belangrijkste KPI's, zowel op hotelniveau als ook geconsolideerd tot op keten niveau.
Snel aan de slag
Statler Budget is eenvoudig in gebruik en in hoge mate te configureren waardoor het snel in iedere organisatie is te implementeren. Statler is een SAAS platform, waardoor er geen initiële investeringen in software of hardware zijn.
Statler Budget werkt
De gegevens zijn op ieder moment toegankelijk en kunnen door iedereen gemakkelijk bewerkt worden. Statler maakt informatie werkbaar en beschikbaar. Voor alle medewerkers, op alle niveaus.